© 2024 Zbigniew Wrzecionko Firma Valet

Ochrona danych osobowych / Polityka prywatności

Powrót

Ochrona Danych Osobowych,  Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. W naszej Polityce Prywatności postaramy się szczegółowo przedstawić wszelkie sytuacje, w których gromadzimy informacje o Tobie. Dowiesz się jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania, zakres zbieranych danych jak również otrzymasz informację przez jaki okres te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Omówimy prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).
2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych jest Zbigniew Wrzecionko Firma Valet z siedzibą w Wiśle, ul.Krótka 3, 43-460, NIP: 548-153-82-52, REGON: 367561659 zwany dalej Usługodawca. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Usługodawca przetwarza Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
3. Dane osobowe przetwarzane są:

          a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

          b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji świadczonych usług,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wypełniłeś formularz kontaktowy na stronie www.przewodnik-beskidzki.pl

4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.przewodnik-beskidzki.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e- mail:  wrzecion@interia.pl.

7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom    ścigania).

10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Np. organom państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, bankom - w związku dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz operatorom pocztowym i kurierskim - w związku z przesyłaniem korespondencji.

11. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:

        a. operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają, hostują i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną,

        b. biuro rachunkowe, świadczące dla nas usługi księgowo – płacowe,

12. Na mocy przepisów RODO przysługuje Ci prawo do:

        a. cofnięcia zgody

        b. dostępu do danych osobowych

        c. sprostowania danych

        d. usunięcia danych

        e. ograniczenia przetwarzania

        f. przenoszenia danych

       g. prawa do sprzeciwu

§3. Pliki cookies

1. Witryna www.przewodnik-beskidzki.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Usługodawcy w celu optymalizacji działań.
 

4. Jako użytkownik każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach Swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek:
 

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Microsoft Edge

Safari

§4. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca w związku z prowadzoną działalnością może zbierać Twoje dane osobowe także w innych przypadkach – tworzenie trwałych, wzajemnych kontaktów biznesowych, podczas spotkań biznesowych, w trakcie imprez branżowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

2. Organem nadzorczym, właściwym do rozpatrywania skarg w zakresie nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wisła, 25.05.2018r.